Mitchell

Mitchell

1

Monday, March 1, 2021
TimeEventDetails
BLACK DAY
Tuesday, March 2, 2021
TimeEventDetails
GOLD DAY
Wednesday, March 3, 2021
TimeEventDetails
BLACK DAY
Thursday, March 4, 2021
TimeEventDetails
GOLD DAY
Friday, March 5, 2021
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity SoDak 16vs. TBA
 @  TBAlocation
BLACK DAY
TBDDebate: Varsity State Championshipvs. South Dakota Activities Association
Saturday, March 6, 2021
TimeEventDetails
TBDBasketball: Boys Varsity SoDak 16vs. TBA
 @  TBAlocation
TBDDebate: Varsity State Championshipvs. South Dakota Activities Association
Show Choir
To Be Determined location
Sunday, March 7, 2021