Mitchell

Mitchell

1

Monday, March 1, 2021
TimeEventDetails
BLACK DAY

Tuesday, March 2, 2021
TimeEventDetails
GOLD DAY

Wednesday, March 3, 2021
TimeEventDetails
BLACK DAY

Thursday, March 4, 2021
TimeEventDetails
GOLD DAY

Friday, March 5, 2021
TimeEventDetails
TBDBasketball: Girls Varsity SoDak 16

vs. TBA
 @  TBAlocation
BLACK DAY

TBDDebate: Varsity State Championship

vs. South Dakota Activities Association
Saturday, March 6, 2021
TimeEventDetails
TBDBasketball: Boys Varsity SoDak 16

vs. TBA
 @  TBAlocation
TBDDebate: Varsity State Championship

vs. South Dakota Activities Association
TBDShow Choir: Varsity Classic

vs. Sioux City East
 @  Sioux Citylocation
Sunday, March 7, 2021